• banner03.jpg
  • banner01.jpg
  • banner02.jpg

Aktualności

ZAWIADOMIENIE

07.05.2019

Na podstawie § 117 ust.1 i § 118 ust.1 i ust. 11 Statutu Zwierzynieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

w Krakowie - Zarząd Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu  24 maja 2019 roku (piątek) o godzinie 1800 w Sali Audiowizualnej Fundacji Zespołu Pieśni i Tańca „Krakus“ w Krakowie ul. Reymonta 15 I p.