• banner03.jpg
  • banner01.jpg
  • banner02.jpg

Rada Nadzorcza

                RADA NADZORCZA - KADENCJA 2018 - 2021

PREZYDIUM RADY

LP.

NAZWISKO I IMIĘ

FUNKCJA

1

  Michalski Władysław

  Przewodniczący Rady Nadzorczej

2

  Grabiec Elżbieta

  Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

3

  Świgoń Marek

  Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

  Przewodniczący Komisji Inwestycyjnej

  Zastępca Przewodniczącego Komisji GZM

4

  Cyganek Andrzej

  Sekretarz Rady Nadzorczej

  Przewodniczący Komisji GZM

  Członek Komisji Inwestycyjnej

CZŁONKOWIE RADY

5

  Bartosik Marek

  Członek Komisji GZM

  Członek Komisji Inwestycyjnej

6

  Berezowska Teresa

  Członek Komisji GZM

  Członek Komisji Inwestycyjnej

7

  Dybowska Anna

  Członek Komisji Rewizyjnej

  Członek Komisji GZM

8

  Juszczak-Michalska   

  Amelia       

  Członek Komisji GZM

  Członek Komisji Inwestycyjnej

9

  Małysa Krystyna

  Zastępca Przewodniczącego Komisji Inwestycyjnej

  Członek Komisji GZM

10

  Murzyn Radosław

  Członek Komisji Rewizyjnej

  Członek Komisji GZM

11

  Pawlikowski Maciej

  Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

  Członek Komisji Inwestycyjnej

12

  Starowicz Władysław

  Członek Komisji GZM

  Członek Komisji Inwestycyjnej