• banner03.jpg
  • banner01.jpg
  • banner02.jpg

Zarząd Spółdzielni

 

 

 

Prezes Zarządu

Kierownik Spółdzielni

      mgr inż. Jacek Radłowski

Licencja zarządcy nieruchomości nr 5784

Członek Zarządu

Główny Księgowy

mgr Teresa Panek

 

 

 

Zarząd Spółdzielni przyjmuje Członków i Mieszkańców w ramach skarg i wniosków, informacji na temat bieżącej działalności Spółdzielni oraz w sprawach bezpośrednio ich dotyczących w każdy poniedziałek w siedzibie Spółdzielni przy ul. J.Lea 92 (sekretariat – parter) w godz. od 1400 do 1700.

Na rozmowę prosimy się umówić w sekretariacie Spółdzielni, tel. 12-637-11-05.